Vstup do mailu vstup do mailu

Vyhledat v textu

Tříkrálová sbírka 2018 v Osikách 

 

Dne 7. ledna 2018 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka 2018

 

celkem bylo vybráno

Kč 7 465,-

Všem dárcům děkujeme.

 

 

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na rozvoj charitního díla a pomoc lidem v nouzi v našem regionu. 65% výtěžku vrací zpět do tišnovského regionu, 20% je určeno na celostátní a krajské projekty, 5% jde na režii sbírky dle zákona, a 10% odchází na dlouhodobou humanitární pomoc v zahraničí.

Oblastní charita Tišnov tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

 

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář