Vstup do mailu vstup do mailu

Vyhledat v textu

Vyhlášky, směrnice aj. dokumenty obce Osiky

OZV 2-2013.PDF

Směrnice o veřejných zakázkách č. 1-2012.doc

Směrnice o odměňování a náhradách č. 1.doc

 Dodatek č. 1 ke směrnici č. 1-2011 o stanovení sazeb odměn ....doc

Obecná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení různých akcí.doc

Vyhláška o místních poplatcích obce Osiky.doc

 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ OBECNÍCH VÝDAJŮ

Kniha došlých faktur 2017.pdf

Kniha došlých faktur za rok 2016.pdf

Kniha došlých faktur za rok 2015.pdf

Kniha došlých faktur za rok 2014.pdf

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách