Vstup do mailu vstup do mailu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro občany

Informace pro občany


Štítky:
Novější 1 3 6 10 15

Nová otevírací doba prodejny COOP

Od 1. 12. bude místní prodejna COOP otevřena každé pondělí, středu, čtvrtek, pátek a sobotu. Otevírací doba bude vyvěšena v obchodě.


Publikováno 30. 11. 2021 13:15
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření "ptačí chřipky"

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky

Čl. 1

Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy
a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována; není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky,
b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,
c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež
d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků.


Čl. 2


Všem chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje v případě, že nejsou v jejich hospodářství proveditelná opatření podle článku 1, neprodleně o této skutečnosti informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy.

Čl. 3
Sankce


Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.


Publikováno 25. 11. 2021 15:37

Výdej kompostérů

Datum konání: 27. 11. 2021 - 29. 11. 2021

Vážení občané,

v sobotu dne 27. 11. 2021 v čase od 9:00-11:00 hod. a v pondělí 29. 11. 2021 v čase od 17:00-19:00 hod. se budou na Obecním úřadě vydávat kompostéry.

Děkujeme.

 


Publikováno 24. 11. 2021 19:22

FINANČNÍ POMOC OBČANŮM V SOUVISLOSTI S NÁHLÝM UKONČENÍM DODÁVEK ENERGIÍ

Město Tišnov ve spolupráci s Úřadem práce Tišnov se pokusili shrnout vše důležité ve věci aktuálně stanovených podmínek finanční podpory Úřadu práce ČR občanům, kteří se ocitli v tíživé situaci v důsledku krachu některých dodavatelů energie a nuceného přechodu na dodavatele DPI.

Informace naleznete na níže uvedeném odkazu:

FINANČNÍ POMOC >> občanům v souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií | Město Tišnov (tisnov.cz)


Publikováno 24. 11. 2021 9:46

Tradiční Vánoční Jarmark Lomnice

Datum konání: 28. 11. 2021

Vánoční Jarmark _2021.jpg


Publikováno 22. 11. 2021 18:05

Prodejna COOP

Datum konání: 17. 11. 2021 - 18. 11. 2021

Místní prodejna COOP bude ve středu uzavřena (státní svátek). Objednané pečivo bude k dispozici ve čtvrtek (otevírací doba 7:30-13:00).


Publikováno 15. 11. 2021 10:44

MUDr. Hlaváčová dovolená

Datum konání: 18. 11. 2021 - 19. 11. 2021

MUDr. Hlaváčová oznamuje svým pacientům, že dne 18. 11. 2021 a 19. 11. 2021 neordinuje. 

 


Publikováno 15. 11. 2021 10:42

Zrušení úředních hodin Obecního úřadu

Datum konání: 15. 11. 2021

Dne 15. 11. 2021 jsou zrušeny úřední hodiny Obecního úřadu z důvodu nemoci.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 15. 11. 2021 10:41

Beseda s občany o systému třídění odpadů v obci

Datum konání: 12. 11. 2021

Pozvánka na besedu


Publikováno 6. 11. 2021 14:33

Označování popelnic RFID kódy

Datum konání: 5. 11. 2021

V pátek 5. 11. 2021 (den svozu) proběhne označování popelnic pomocí RFID kódů.

Žádáme všechny občany, chataře a chalupáře, aby nechali popelnice po celý den (až do večera) vystavené na svozovém místě.

Prosíme o vystavení všech popelnic, které jsou určeny ke svozu směsného komunálního odpadu, i když bude popelnice prázdná.

Žádáme, aby všechny popelnice byly viditelně označeny číslem popisným nebo evidenčním.

Pokud nebude popelnice označena RFID kódem, nebude firmou SUEZ svezena.


Publikováno 1. 11. 2021 13:34

Novější 1 3 6 10 15