Vstup do mailu vstup do mailu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro občany

Informace pro občany


Štítky:

Úřední hodiny Obecního úřadu a termíny zasedání Zastupitelstva obce Osiky v roce 2022

Každé pondělí od 18 – 19 hodin

Každý 1. pátek v měsíci při konání zasedání zastupitelstva obce

duben – říjen od 20:00 hod

listopad – březen od 19:00 hod

Zasedání zastupitelstva obce Osiky

 • 14. ledna – 19:00 hod
 • 4. února – 19:00 hod
 • 4. března – 19:00 hod
 • 1. dubna – 20:00 hod
 • 6. května – 20:00 hod
 • 3. června – 20:00 hod
 • 1. července – 20:00 hod
 • 2. září – 20:00 hod
 • 7. října – 20:00 hod
 • 4. listopadu – 19:00 hod
 • 2. prosince – 19:00 hod

Zasedání zastupitelstva obce Osiky jsou veřejná a občané jsou na nich vítáni.


Publikováno 9. 12. 2021 19:10

Přehled a výše poplatků v obci Osiky

Datum konání: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Poplatky za vodné…………25,- Kč/m3

Poplatky za odvoz odpadu

500,- Kč na osobu

500,- Kč na rekreační objekt

Poplatek za psa

Za jednoho psa…………………….100,- Kč

Za druhého a dalšího psa……..200,- Kč


Publikováno 9. 12. 2021 19:05

Prodej vánočních stromků

Vážení občané!

Dovolujeme si Vám oznámit, že o víkendech 11.12.-12.12. a 18.12.-19.12.2021 prodáváme vánoční stromky.

Prodej se uskuteční v jezdeckém areálu ve Žlebech, a to vždy od 8.00 do večera.

Tento areál se nachází u rybníka, přímo u silnice „Lomnice u Tišnova - Brumov“, 1 km od křižovatky na obec Osiky.

Prodáváme tyto dřeviny:    Smrk stříbrný    -   300 Kč

                                           Borovice černá -   350 Kč

                                           Jedle obrovská – 400 Kč

Kdo by měl zájem vybrat a uříznout si stromek sám, má možnost zajít na nedalekou plantáž.

Stromky vám zabalíme v baličce.

Jako zpestření pro vás i vaše děti budou v areálu naši koně, které si budete moci pohladit popř., dle počasí, i svést.

Prodej mimo uvedené dny je možný jen po telefonické domluvě. Tel: 724 523 903.

Těší se na vás manželé Brejchovi


Publikováno 8. 12. 2021 10:31

Odstranění a ořez dřevin v blízkosti elektrického vedení

EG.D. Výzva k odstranění a ořezu dřevin


Publikováno 8. 12. 2021 10:29

Nová otevírací doba prodejny COOP

Od 1. 12. bude místní prodejna COOP otevřena každé pondělí, středu, čtvrtek, pátek a sobotu. Otevírací doba bude vyvěšena v obchodě.


Publikováno 30. 11. 2021 13:15

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření "ptačí chřipky"

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky

Čl. 1

Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy
a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována; není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky,
b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,
c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež
d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků.


Čl. 2


Všem chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje v případě, že nejsou v jejich hospodářství proveditelná opatření podle článku 1, neprodleně o této skutečnosti informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy.

Čl. 3
Sankce


Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.


Publikováno 25. 11. 2021 15:37

Výdej kompostérů

Datum konání: 27. 11. 2021 - 29. 11. 2021

Vážení občané,

v sobotu dne 27. 11. 2021 v čase od 9:00-11:00 hod. a v pondělí 29. 11. 2021 v čase od 17:00-19:00 hod. se budou na Obecním úřadě vydávat kompostéry.

Děkujeme.

 


Publikováno 24. 11. 2021 19:22

FINANČNÍ POMOC OBČANŮM V SOUVISLOSTI S NÁHLÝM UKONČENÍM DODÁVEK ENERGIÍ

Město Tišnov ve spolupráci s Úřadem práce Tišnov se pokusili shrnout vše důležité ve věci aktuálně stanovených podmínek finanční podpory Úřadu práce ČR občanům, kteří se ocitli v tíživé situaci v důsledku krachu některých dodavatelů energie a nuceného přechodu na dodavatele DPI.

Informace naleznete na níže uvedeném odkazu:

FINANČNÍ POMOC >> občanům v souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií | Město Tišnov (tisnov.cz)


Publikováno 24. 11. 2021 9:46

Tradiční Vánoční Jarmark Lomnice

Datum konání: 28. 11. 2021

Vánoční Jarmark _2021.jpg


Publikováno 22. 11. 2021 18:05

Prodejna COOP

Datum konání: 17. 11. 2021 - 18. 11. 2021

Místní prodejna COOP bude ve středu uzavřena (státní svátek). Objednané pečivo bude k dispozici ve čtvrtek (otevírací doba 7:30-13:00).


Publikováno 15. 11. 2021 10:44