Vstup do mailu vstup do mailu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro občany

Informace pro občany


Štítky:

Pečovatelka domů z. s.

Pečovatelka domů z. s..png


Publikováno 15. 6. 2021 10:04

Plemenný býk v ohradách

Vážení občané,

Obruč Agro Černovice upozorňuje na výskyt plemenného býka mezi krávami. Proto prosíme, nevstupujte do ohrad a nezkracujte si cestu přes ohrady, hrozí nebezpečí úrazu.

Děkujeme.


Publikováno 25. 5. 2021 12:27

Očkování proti Covid-19 pro osoby pečujících o osobu ve III. a IV. stupni závislosti

Leták - očkování osob pečujících

Kde získat kódy


Publikováno 4. 5. 2021 15:07

Zápis do MŠ Černovice

Datum konání: 10. 5. 2021 - 11. 5. 2021

Ředitelka Mateřské školy Černovice oznamuje, že ve dnech 10. a 11. května 2021 se uskuteční zápis dětí pro školní rok 2021/2022.

Zápis proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bylo potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň musí být splněny všechny zákonné povinnosti.

 

Na základě pokynů ministerstva školství bude zápis probíhat takto:

- Rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte do mateřské školy, si vyzvednou obálku, která bude obsahovat přihlášku, osobní číslo dítěte a další informace, jak mají dále postupovat .

- Obálky budou k dispozici před hlavním vchodem do budovy mateřské školy v uvedené dny v době od 8.00 do 14.00 hod..


Publikováno 4. 5. 2021 14:53

Kominictví

Datum konání: 14. 5. 2021

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků

a topenářů

 

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.

Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů,

kontroly kotlů na plynná paliva.

 

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PÁTEK 14.5.2021

 

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 350 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

 

 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989


Publikováno 29. 4. 2021 20:47

Vězeňská služba ČR - věznice Kuřim - nabídka zaměstnání

Vězeňská služba ČR - Věznice Kuřim

hledá uchazeče do služebního poměru na pozici STRÁŽNÝ

Inzerát strážný


Publikováno 29. 4. 2021 20:44

Řeznictví a uzenářství Bobrová

Maso uzeniny bobrová.jpgKaždou středu 14:30-14:40 na návsi


Publikováno 15. 4. 2021 20:29

Rezervační systém MěÚ Tišnov, odbor stavební a územního plánování

Info_obce_uprava_rezimu_odbaveni_rezervace_OSR_OUP.docxInfo_obce_uprava_rezimu_odbaveni_rezervace_OSR_OUP


Publikováno 15. 4. 2021 20:25

Sčítání lidu, domů a bytů

Datum konání: 8. 4. 2021 - 11. 5. 2021

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

 

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

 

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

 

20210406_scitani_2021_informacni_letak.pdf


Publikováno 8. 4. 2021 21:09

Poplatky za nájem hrobových míst u Sv. Stanislava

Datum konání: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023

Poplatky za nájem hrobových míst jsou vybírány správcem hřbitova. Kontaktní osoba: paní Ing.Eva Němcová, Osiky 20, tel.: 605 439 297.

 


Publikováno 31. 3. 2021 13:19