Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Mikroregion Lomnicko > Ochoz u Tišnova

OCHOZ U TIŠNOVA

Ochoz Obec se nachází v oblasti přírodního parku Svratecká hornatina, na jihozápadním úpatí kopce Sýkoře, asi 10 km severně od Tišnova. Zmínka z roku 1234 potvrzuje Ochoz jako součást majetku kláštera Porta Coeli. Dominantou obce je kaple sv. Františka z Assisi na návsi. Nedaleko návsi se nachází budova obecního úřadu s prodejnou smíšeného zboží, budova hasičské zbrojnice, objekt pro pořádání kulturních a společenských akcí a požární nádrž. Obec má vybudovaný vodovod, jímací objekt a vodojem, rozvod plynu. Ve vlastnictví obce je rozvod kabelové televize. V katastru na kopci Horka je v sezóně v provozu lyžařský vlek. V okolí obce jsou přírodní zajímavosti a vhodné podmínky pro letní i zimní turistiku a cykloturistiku.

Společenský život:

V obci je aktivně činný Sbor dobrovolných hasičů Ochoz u Tišnova a dále na katastru působí Myslivecké sdružení Sýkoř a Myslivecké sdružení Žďárná. Již tradicí je masopustní průvod masek doprovázený hudbou, na Františka konaná pouť se zábavou a pouťovým fotbalovým zápasem svobodných proti ženatým. Od roku 1998 je skupinou nadšencův srpnu pořádán “Cyklistický přesun krajinou Ochoz-Pivovar Černá Hora” se závodem do “Rašáku” a mottem “Nazpět pokaždé jinudy”. Od roku 2000 je v říjnu pořádána akce s degustací NeVyl. Každoročně se také pořádají dětské dny o prázdninách a vánoční besídka.

Historické a kulturní hodnoty:

Kaple sv. Františka Assisi uprostřed obce. Základní kámen je datován rokem 1876. V roce 2005 proběhla kompletní rekonstrukce stavby. Nad dveřmi stojí renovovaná socha sv. Floriána.

Mramorový kříž před kaplí byl postaven z odkazu p. Antonína Ňuksy v roce 1878.

Litinový kříž na dvoudílném mramorovém podstavci datovaným rokem 1913, stojí za obcí vlevo ve stráni u silnice do Bělče.

Mramorový kříž umístěný nad obcí u silnice na Lomnici je darem manželů Kluskových z roku 1913.

Přírodní hodnoty:

Ochoc

Přírodní památka Hrušín o rozloze 12,43 ha. Leží v k.ú. Ochoz u Tišnova a tvoří ho přírodě blízké až přirozené společenstvo lipových javořin s bukem ležící v trase nadregionálního biokoridoru. Společenstvo této lokality se vyznačuje vysokou druhovou rozmanitostí podrostu s výrazným zastoupením zvláště chráněné sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis L.). jedná se o největší výskyt v okrese Blansko. Z geomorfologického hlediska jsou zde zajímavé periglaciální formy reliéfu na deskovitých bítešských rulách.

Přírodní památka Dobrá studně o rozloze 13,24 ha. Nachází se v k.ú. Ochoz u Tišnova, při úpatí západních svahů Sýkoře v nadmořské výšce   445 – 500m. pozoruhodný reliéf mohutných soliflukčních proudů, rozčleněných drobnými mokřadními depresemi vznikl mrazovým zvětráváním a svahovými procesy v době ledové. Reliéf odpovídá reliéfu severské tundry. Pastvinná lada s vřesem obecným (Calluna vulgaris (L.) Hull.)) a vemeníkem dvoulistým (Platanthera bifolia (L.) Rich), hnízdiště vzácné lindušky luční (Anthus pratensis), ve vodní nádrži se vyskytuje silně ohrožený čolek obecný (Triturus vulgaris).

Statistika:

Katastrální výměra: 381 ha

Počet obyvatel: 112 obyvatel

Struktura půdního fondu: zemědělská půda 40,02%, lesní půda 55,36%, vodní plochy 0,19%, zastavěná plocha 0,59%, ostatní plocha 3,84%.