Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství v obci
Termíny svozu odpadů 2022.gifInformování občanů_březen 2022_web.gif

 

 

 

Informace pro správné třídění odpadu pro občany, chataře a chalupáře

Obec zajišťuje systém sběru a svozu odpadů pouze pro:

  1. občany obce (fyzická osoba přihlášená v obci) nebo
  2. vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

Fyzické podnikající osoby a právnické osoby mají povinnost si zajistit vlastní systém svozu odpadů nebo si smlouvou s obcí zajistit obecní systém.

Odvoz komunálního odpadu a tříděného odpadu ze sběrných míst je zajištěno firmou SUEZ CZ a. s.

Obec Osiky je zapojena do systému třídění a recyklace autorizované společnosti EKO-KOM, a.s.

Obecně závazné vyhlášky týkající se odpadů platné od 1. 1. 2022:

Prezentace z besedy s občany, chataři a chalupáři, která se konala dne 12. 11. 2021, ke stažení zde.

Proč třídit odpady? Tříděním snížíme množství směsného komunálního odpadu a nebudeme muset za jeho ukládání na skládku platit velké poplatky. Tento skládkovací poplatek se bude každoročně zvyšovat, množství uložení komunálního odpadu na osobu/rok snižovat a požadavek na množství odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek zvyšovat (od roku 2025 nutno alespoň 60 %).

Množství odpadu 

Jak třídit komunální odpad

 Jak třídit odpady z domácností