Fulltextové vyhledávání

RAŠOV

RašovPrvní zmínky o Rašově pochází kolem roku 1344. Obec se nachází na jihovýchodním okraji Českomoravské vysočiny v nadmořské výšce 510 m. n. m. na 34° 7´ východní délky a 49°24´ severní šířky. Místní názvy “Ve stříbrných dolech” či”Smržův důl” dokládají, že se zde ve středověku těžilo stříbro a železná ruda. V lokalitě “V milířích” se pálilo dřevěné uhlí, které se používalo v pecích na železnou rudu ve Žlebích. V roce 1956 zde byl po geologickém průzkumu zjištěn výskyt uranové rudy a krátkou dobu byla prováděna těžba. Při průzkumných vrtech v roce 1992 bylo v Rašově objeveno ložisko opálů.

Centrum obce tvoří budova obecního úřadu a kulturního domu s pohostinstvím, prodejna jednoty, tenisový kurt a dominanta obce kostel sv. Jakuba. V jeho věží jsou jedny z nejstarších zvonů ve střední Evropě – jeden z roku 1492 a druhý z roku 1496. Nedílnou součástí obce je hasičská zbrojnice s knihovnou a internetem, klubovnou a posilovnou. V horní části obce se nachází hřiště na malou kopanou, výletiště s pódiem, tanečním parketem a lavičkami. V obci je vybudován vodovod, vodojem, rozvod plynu, dešťová a splašková kanalizace.

RašovVelkým bohatstvím obce jsou okolní lesy, které skýtají v letních měsících možnosti turistiky a cykloturistiky. V zimě je zde vhodný terén pro běžecké lyžování.

Společenský život:

V obci je aktivní Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení a Svaz chovatelů drobného zvířectva. Největšími událostmi v roce jsou: Jakubská pouť v červenci, ostatky, myslivecký ples v lednu, výstava drobného zvířectva, pálení čarodějnic a dětský den. Pravidelně se pořádá turnaj v malé kopané a v tenise – “840 rašovský pohár”.

Historické a kulturní hodnoty:

Filiální kostel sv. Jakuba stojí na návsi. Jedná se o jednolodní stavbu na starších základech, která byla obnovena v r. 1835. Ve věži jsou umístěny dva staré zvony.

Mramorový kříž u hřbitova věnovala Anna Brázdová. Opraven roku 1991.

Litinový kříž na mramorovém podstavci stojí u kostela, věnovala jej Anna Brázdová v roce 1892.

Pískovcový kříž při polní cestě do Jamného z roku 1905.

Kříž u polní cesty směrem na Lomnici z roku 1907.

Mramorový kříž u cesty do Lomnice v r. 1894 věnovala Anna Brázdová, služebná z Rašova.

Mramorový kříž z roku 1927 věnovala rodina z Brackova, stojí v obci při silnici do Kunčiny Vsi.

Pomník padlích v 1. světové válce věnovalo v roce 1921 Sdružení omladiny v Rašově.

Hraniční kámen z 18. stolení se nachází v lesích na rozhraní rašovského a lomnického katastru.

Přírodní hodnoty:

Významný krajinný prvek Rašovská lada o rozloze 3,61 ha je segment bohatého teplomilného společenstva, podmíněný podložím krystalického vápence a teplým svahem. Vyskytují se zde

Vzácné regionálně ohrožené druhy bylin a rovněž zvláště chránění živočichové. V intravilánu obce se nachází několik pěkných exemplářů lípy srdčité (Tilia cordata Mill.)

Statistika:

Katastrální výměra: 955 ha

Počet obyvatel: 235 obyvatel

Struktura půdního fondu: zemědělská půda 45,41%, lesní půda 50,30%, vodní plochy 0,12%, zastavěná plocha 0,58%, ostatní plocha 3,59%.