Fulltextové vyhledávání

SYNALOV

Synalov

Malebná víska na samotném okraji Českomoravské vrchoviny pod vrcholem Sýkoř. Nejstarší zpráva o obci Synalov pochází z roku 1360. Synalov je okrouhlá návesní obec, jejíž součástí jsou domky a chatová osada na severním okraji obce , zvané Kopaniny.

Katastrální území leží v rozmezí nadmořských výšek 400-640m n.m.. V obci je rozvinutá zemědělská a dřevařská výroba. Obec má mimořádně dobré podmínky pro zimní a letní rekreaci.

Vybavenost obce:

SYNALOV 

Na návsi upoutá kaple sv. Andělů Strážných z roku 1883. V obci se nachází budova bývalé školy využitá jako knihovna a internetová stanice, objekt kulturního domu Koliba, budova obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí a prodejna potravin. Součástí obce jsou dvě hřiště, na Kopaninách a poblíž obce také požární nádrž, která slouží jako koupaliště. Obec vlastní 67 ha lesů, obecní rybník a další pozemky. V obci je vybudován rozvod plynu, dešťová kanalizace a skupinový vodovod.

Společenský život:

V obci je aktivní Sbor dobrovolných hasičů. Myslivecké sdružení a Český svaz žen. Svaz žen každoročně organizuje Babský ples, pořádají se taneční zábavy, 1.neděli v září se tradičně koná pouť Andělů strážných současně s tradičním fotbalovým kláním, ženatí versus svobodní. Každoročně se pořádá turnaj petanque “O Synalovský pohár” za spolupráce TJ Orel Synalov.

 

 

Historické a kulturní hodnoty:

Kaple sv. Andělů Strážných z roku 1883. Nad vchodem je soška Panny Marie s Ježíškem.

Mramorový kříž u kaple, je datován rokem 1924.

Mramorový kříž za obcí ve směru ke kostelu sv. Stanislava a do Osik.

Mramorový kříž u cesty z Kopanin k silnici z roku 1887.

Pomník obětem 1. světové války stojí u hlavní silnice vlevo před obcí směrem do Lomnice, věnoval jej Hasičský sbor v roce 1935.

Kamenná plastika Járy Cimrmana stojí u hájenky pod Sýkořem. Plastika je jednou ze zastávek tzv. “plahočin”, naučné stesky Járy Cimrmana vedoucí z náměstí Palackého v Lomnici po žluté turistické značce okolo synalovské hájenky.

Přírodní hodnoty:

Přírodní památka Sýkoř o rozloze 96,45 ha představuje v rámci Českomoravské vysočiny poslední dochované rozsáhlé zbytky typických bučin a bučin s javorem klenem ve 4. bukovém vegetačním stupni s přirozenou skladbou bylinného podrostu. Území je tvořeno bítýšskými rulami. Vyskytuje se zde celá řada pozoruhodných tvarů reliéfu, vzniklých v chladném klimatu doby ledové. Můžeme tady najít mrazové sruby, kryoplanační terasy i balvanové proudy. Na vrcholu Sýkoře stojí retranslační stanice.

Přírodní památka Pod Sýkořskou myslivnou o rozloze 23,25 ha. Posláním ochrany je uchování přirozených listnatých porostů javorových bučin a dobových bučin s javorem s druhově bohatým bylinným podrostem v geomorfologicky pozoruhodném území. Jedná se biocentrum regionálního významu.

Přírodní památka Synalovské kopaniny o rozloze 10,99 ha byla vyhlášena z důvodu zachování současné mozaiky vegetačních formací pastvinných lad a současného způsobu obhospodařování. V lokalitě je dochován typický reliéf mrazových procesů z chladného klimatu doby ledové, tzv. balvanité proudy.

Přírodní památka Pilský rybníček o rozloze 0,30 ha se nachází v údolí Besénku. Lokalita v nivě Besénku je biotopem pro rozmnožování chráněných druhů obojživelníků.

Přírodní památka Horní Židovka o rozloze 24,02 ha se zachovalými přírodně blízkými až přirozenými porosty bučin a javorových bučin s druhově bohatým bylinným podrostem s výskytem kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos L.). Jedná se o významné biocentrum smíšeného listnatého lesa uprostřed smrkových monokultur. Lokalita je také významná geomorfologicky.

Přírodní památka Klášterec s rozlohou 22,82 ha. Tvoří přirozené dubové prostory s druhově bohatým bylinným podrostem na horní výškové hranici výskytu v rámci Českomoravské vrchoviny a ukázkou mrazového zvětrání výchozů biotických a dvojslídných rul.

Přírodní památka Míchovec o rozloze 19,52 ha s ochranou pralesovitých zbytků bukových javořin. V okolí jsou geomorfologicky pozoruhodné skalní hradby s hojným výskytem chráněné měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva L.).

Statistika:

Katastrální výměra: 694 ha

Počet obyvatel: 113 obyvatel

Nadmořská výška: 400-640m

Struktura půdního fondu: zemědělská půda 32,22%, lesní půda 62,19%, vodní plochy 0,06%, zastavěná plocha 0,46%, ostatní plocha 5,05%.