Vstup do mailu vstup do mailu

Vyhledat v textu

Zápis č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce OsikyVyvěšeno: 11. 1. 2018
Sejmuto: 1. 2. 2018

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Osiky:

 

1)      Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele

2)      Kontrola úkolů z minulého jednání zastupitelstva

3)      Vystoupení ze SOPRP Halasovo-Kunštátsko

4)      Návrh rozpočtového provizoria na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu SOPRP Halasova-Kunštátska

5)      Rozpočet a střednědobý výhled DSO Lomnicko

6)      Smlouva o zřízení VB

7)      Vyřízení žádosti – manž. Proksovi

8)      Rozpočtové opatření č. 11/2017

9)      Závěr

 Zápis č. 1-2018.pdf


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 9. 4. 2018 17:50