Vstup do mailu vstup do mailu

Vyhledat v textu

Zápis č. 1a/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva obceVyvěšeno: 1. 5. 2018
Sejmuto: 16. 5. 2018

 

Místostarosta (předsedající) přednesl návrh programu zasedání, který byl zastupitelstvem schválen.

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva obce Osiky:

 

1)      Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele

2)      Ukončení mandátu a nástupu nového člena zastupitelstva

3)      Volba starosty

4)      Volba místostarosty

5)      Volba členů výborů

6)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí

7)      Stanovení pravomocí starosty

8)      Odměňování při složení mandátu

9)      Závěr

 

 Zápis č. 1a - mimořádné zasedání.pdf


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 1. 5. 2018 14:40