Fulltextové vyhledávání

ZHOŘ

ZhořObec vlastní budovu obecního úřadu s pozemkem, budovu hasičské zbrojnice a opravenou požární nádrž. Ve vlastnictví obce je 32 ha lesů, louky a orná půda. V obci je vybudován vodovod, rozvod plynu a smíšená kanalizace.

Společenský život:

Ve Zhoři je aktivní Sbor dobrovolných hasičů. V červenci se tradičně pořádá pouť.

Historické a kulturní hodnoty:

Kaple sv. Cyrila a Metoděje postavená v roce 1872.

Kamenný kříž u kaple věnovali v roce 1892 manželé Vejplachovi.

Kaplička zasvěcená Panně Marii Lurdské byla postavena v roce 1900 zdejší občankou F. Konečnou. Kaplička stojí pod lípou na dolním konci obce směrem na Rašov.

Železný kříž na mramorovém podstavci stojí u silnice do Rašova, je také darem manželů Vejplachových, je bez datace.

Mramorový kříž u silnice do Brťova dali postavit r. 1924 manželé Sehnalovi jako vzpomínku na F. Nečase ze Zhoře, který padl v Srbsku v roce 1914.

Mramorový kříž na kamenné základně stojí při rozcestí polních cest nad vodránou v Příhoně, dali jej postavit manželé Koneční ze Zhoře.

Přírodní hodnoty:

rybník u ZhořeNa konci obce, směrem na Brťov – Jeneč je pěkný a zajímavý exemplář lípy srdčité (Tilia cordata Mill.), dříve strom chráněný státem.

Na okraji obce, směrem na Rašov, je vybudován malý rybníček s okolními mokradními biotopy, vybudovaný ze státních prostředků v rámci Krajinotvorných programů.

Statistika:

Katastrální výměra:

212 ha

Počet obyvatel: 56 obyvatel

Struktura půdního fondu: zemědělská půda 64,24%, lesní půda 29,94%, vodní plochy 0%, zastavěná plocha 0,65%, ostatní plocha 5,17%.