Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Dotace a projekty

Projekty a dotace

Rekonstrukce svítidel veřejného osvětlení v obci Osiky

V rámci dotačního programu "Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022" Jihomoravský kraj finančně podpořil akci s názvem "Rekonstrukce svítidel veřejného osvětlení v obci Osiky".

publicita.jpgZa podporu děkujeme.

Obec Osiky

Podpora provozu místní prodejny smíšeného zboží

V rámci dotačního programu "Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2022" Jihomoravský kraj finančně podpořil akci s názvem "Podpora provozu místní prodejny smíšeného zboží". 

publicita.jpg

Za podporu děkujeme.

Obec Osiky

Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku

V roce 2020 se naše obec Osiky zapojila do realizace společného projektu svazku Tišnovsko s názvem: „Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku“, reg.č. CZ.05.3.29/0.0./0.0/19_122/0012912 z OPŽP, prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.1. Prevence vzniku odpadů, výzvy č. 122.  Příjemcem podpory a žadatelem o dotaci byl dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, který v rámci uvedeného projektu získal dotaci ve výši 5 463 604 Kč. Vlastní zdroje financoval svazek prostřednictvím uvolnění finančních prostředků z rozpočtu zapojených obcí. Projekt řeší snížení množství SKO na území zapojených obcí. Jeho realizace směruje ke zvýšení a zlepšení likvidace nakládání s odpady z domácností (plastové kompostéry) a veřejných ploch (štěpkovače). Předmětem uvedeného projektu bylo v rámci 1. části pořízení celkem 2273 plastových kompostérů, které jsou na základě smlouvy o výpůjčce rozmístěny mezi občany zapojených obcí Borovník, Březina, Čebín, Dolní Loučky, Doubravník, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Lomnice, Lomnička, Malhostovice, Nedvědice, Níhov, Olší, Osiky, Předklášteří, Rohozec, Synalov, Tišnov, Újezd u Tišnova, Vohančice, Železné. V naší obci bylo v rámci tohoto projektu pořízeno 40 ks kompostérů. Pro realizaci dodávek kompostérů byla výběrovým řízením vybrána firma MEVA-TEC , s.r.o. se sídlem v Roudnici nad Labem.  Druhou část projektu tvořilo pořízení 8 ks štěpkovačů k drcení větví a dalšího biologického odpadu. Vítězným dodavatelem veřejné zakázky této dodávky byla firma P&L, spol.s.r.o. se sídlem v Biskupicích u Luhačovic. Obcím Borovník, Březina, Doubravník, Kaly, Lomnice, Lomnička, Tišnov a Vohančice byl tak prostřednictvím svazku Tišnovsko v průběhu prosince 2021 dodán kvalitní štěpkovač přiměřeného výkonu, které nyní slouží nejen k drcení větví a dalšího BIO odpadu vyprodukovaného občany, ale pomůžou s péči o zeleň a životní prostředí občanům žijících v těchto obcích.
Celkové způsobilé výdaje: 6 427 769 Kč
DOTACE EU: 5 463 604 Kč ( 85%)
Vlastní zdroje financování: 964 165 Kč ( 15%) 
Datum zahájení realizace projektu: 15.9.2021
Datum ukončení realizace projektu:  21.12.2021
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unii – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Za podporu děkujeme.

Podpora místní prodejny COOP v roce 2021

V rámci dotačního programu "Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji" finančně podpořil Jihomoravský kraj v roce 2021 provoz místní prodejny COOP.


Publicita

Za podporu děkujeme.

Obec Osiky

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Osiky

V rámci individuálních dotací finančně podpořil Jihomoravský kraj v roce 2021 pořízení dopravního automobilu pro JSDH Osiky.

 

Publicita JMK hasiči auto

Za podporu děkujeme.

Obec Osiky