Vstup do mailu vstup do mailu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, směrnice aj. dokumenty

Vyhlášky, směrnice aj. dokumenty

Obecně závazné vyhlášky obce Osiky

OZV č.1/2012, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení různých akcí

OZV č.3/2020, o místních poplatcích

OZV č.4/2020,provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 OZV č.2/2021, k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Směrnice obce Osiky

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o odměňování a náhradách č. 1

Dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2011, o stanovení sazeb odměn ...

Směrnice o odměňování a náhradách č. 1/2020

Ostatní dokumenty obce Osiky

Řád veřejného pohřebiště Osiky

Zásady ochrany osobních údajů

ZVEŘEJŇOVÁNÍ OBECNÍCH VÝDAJŮ

kniha došlých faktur 1-8-2019.pdf

kniha došlých faktur 1-6-2018.pdf

Kniha došlých faktur 2017.pdf

Kniha došlých faktur za rok 2016.pdf

Kniha došlých faktur za rok 2015.pdf

Kniha došlých faktur za rok 2014.pdf

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací