Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > SDH Osiky

SDH Osiky

Z historie:

Již od počátku vzniku měst, městeček a obcí byli lidé sužováni četnými požáry. Příčiny jejich vzniku souvisely s tehdejšími stavebními zvyklostmi (dřevěné domky, střechy pokryté došky či šindelem, svícení loučemi a podobně). Velmi často špatná údržba komína a mnohdy i zásah bleskem.

Hlavní příčinou však byla zcela zanedbaná organizovanost obrany a prevence, ale i vybavenost tzv. "obraných sborů". Požární řády a různé cechovní artikule neexistovaly vůbec nebo byly příliš nesourodé a roztříštěné. To se odráželo zejména na malých městech a obcích, kde se organizace boje proti ohni obvykle ujímal místní kovář a pár odvážlivců. Vybaveni často jen pár vědry a háky na strhávání doškových střech, měla jejich snaha v boji proti ohni malou naději na jeho zdolání. Začínají se sice objevovat první ruční stříkačky (voda se do nich ještě nalévá vědry), ale stále chybí organizovanost obrany.

Doba dozrává pro vznik DOBROVOLNÝCH HASIČSKÝCH SBORŮ. Ten první z nich je založen v roce 1861 na severu Moravy ve Fulneku. Vzniku a zakládání dalších SDH napomáhá tlak okresních hejtmanství, na plnění zákona o požární ochraně z roku 1873. Jen o pár let později se datuje vznik prvních sborů i v našem regionu.(1873 - Lysice, 1875 - Lomnice, 1876 - Černá Hora, 1882 - Blansko, 1902 - Osiky...).

hasiči

  Sbor dobrovolných hasičů - SDH Osiky byl založen 9.března 1902.

Z celkového počtu čtyřiceti členů se aktivně na činnosti podílela polovina z nich a polovina byla přispívajících. Téhož roku se nákladem       20.000,- Kč pořídila ruční čtyřkolová stříkačka, základní výzbroj včetně 50m hadic a též malá ruční stříkačka tzv. Berlovka. Od svého založení se stal SDH Osiky součástí ,,První Hasičské Župy Tišnovské'' a naplno se začaly uplatňovat myšlenky tohoto hnutí. V roce 1923 doplnila sbor Samaritánská stráž, jenž vybavena nosítky a brašnami první pomoci, aktivně pomáhala tam, kde bylo třeba.

Pochvalně se o ní píše i ve zprávě ze župního sjezdu v Lomnici r.1925, kde sestry hasičského sboru z Osik předvedly, ukázkové cvičení. Mezi aktivity sboru patřilo i pořádání výletů, ochotnických představení, plesů, tanečních zábav, hodů a brigád na zvelebování obce. K 30.výročí založení SDH v Osikách roku 1952, se za přispění ONV Tišnov (dnešní městský úřad), zakoupila nákladem 221 tisíc dvoukolová motorová stříkačka        THZ 1600. To se odráží pozitivně na činnosti sboru. Zakládá se družstvo žen a později také družstvo žáků, kteří po několik roků úspěšně reprezentují na místních a okresních soutěžích. Bohužel v průběhu dalších let obě zaniknou, a tak sbor pravidelně od roku 1975 reprezentuje jen družstvo mužů. V roce 1982 sbor slaví 80.výročí od svého založení a okresní inspekce Požární ochrany Blansko přiděluje sboru novou motorovou stříkačku PPS-12 R s kompletním vybavením v hodnotě 33 tisíc Kč. Členové v následujících letech svépomocí budují novou hasičskou zbrojnici a klubovnu, ve které mají dodnes svoji základnu. Dnem 12.5.1990 byl od SDH Lomnice převedeno hasičské vozidlo Tatra 805 s příslušenstvím, které sloužilo do roku 2003, kdy bylo odprodáno a z nedalekých Černovic byla koupena hasičská Avia 31, která slouží dodnes. V roce 2002 se opětovně zakládá družstvo žáků, které se úspěšně účastní na soutěžích spolu s družstvem mužů. SDH Osiky má v současnosti 50 členů, kteří pořádají tradiční hasičský ples, masopust a další akce pro rozvoj kulturního života obce Osiky.

pozvánka na Masopust

hasiči

hasiči

hasiči