Vstup do mailu vstup do mailu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro občany

Informace pro občany


Svoz odpadů v roce 2020

Datum konání: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Svoz odpadu v roce 2020


Publikováno 11. 5. 2020 13:43

Důležité aktuální informace v souvislosti se současnými opatřeními v ČR

 • Na webu Ministerstva zdravotnictví naleznete všechna mimořádná opatření, níže naleznete výběr z nich
 • Nejaktuálnější informace zveřejňovány na twitteru Ministerstva zdravotnictví
 • Mimořádné opatření – volný pohyb obyvatelstva
  • Zakazuje se volný pohyb obyvatel na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarání zdravotní péče a sociálních služeb, pobytu v přírodě nebo v parcích, účast na pohřbech, cest za účelem neodkladných úředních událostí, individuální duchovní péče a služby
  • Nařizuje se osobám na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, zachovávat při kontaktu s jinými osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
  • Na veřejném prostranství je nutné nosit roušku či jinak si zakrývat ústa a nos.
 • Mimořádné opatření – vyčlenění prodejní doby pro seniory
  • Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 – 10:00, a to s výjimkou seniorů nad 65 let a ZTP/P starší 50 let, včetně jejich doprovodů.
  • Všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu s prodejní plochou méně než 500 m2 se nařizuje, aby při prodeji upřednostnili osoby starší 65 let a ZTP.
 • V neposlední řadě upozorňujeme na web Ministerstva financí a jejich twitter
 • Zde naleznete přehled Krajských hygienických stanic s odkazy na jednotlivé KHS

Publikováno 3. 4. 2020 20:59

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků.pdf


Publikováno 3. 4. 2020 20:38

Nakládání s odpady v době koronavirové pandemie

nakládání s odpady v době koronavirové pandemie.png


Publikováno 3. 4. 2020 20:25

Změny v jízdních řádech

Datum konání: 23. 3. 2020

Od pondělí 23.3.2020 bude regionální doprava v kraji provozována podle jízdních řádů pro prázdniny. Nemusí to však být vždy pravidlem, jsou i výjimky. Nepojedou posilové vlaky tvořící čtvrthodinový interval na linkách S2 a S3, bude omezeno několik vlaků na linkách S6, S8, S41, S21....

Doporučujeme využít vyhledávač spojení na webu www.idsjmk.cz.


Publikováno 20. 3. 2020 16:07

Doporučení pro obyvatele starší 70 let

Datum konání: 20. 3. 2020

Doporučujeme obyvatelům starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné péče.

Prosíme rodinné příslušníky, sousedy a ostatní občany o pomoc při zajištění základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků obyvatelům starším 70 let.

V případě potřeby další pomoci se zajištěním základních životních potřeb se prosím obraťte na obecní úřad.


Publikováno 20. 3. 2020 15:54

Nákupní doba výhradně pro seniory

Datum konání: 20. 3. 2020

Vláda ČR ZAKAZUJE od 20. 3. 2020 všem osobám PŘÍTOMNOST V MALOOBCHODNÍCH PRODEJNÁCH potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase od 7:00 do 9:00 h s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starších 50 let, včetně zajištěného nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů, provozovatelů nebo zaměstnanců prodejny.
Na poštách je provozní doba vyhrazena v časech od 8:00 do 9:00hod.

Publikováno 20. 3. 2020 15:52

Omezení otevírací doby poboček České pošty

Datum konání: 19. 3. 2020

 

Česká pošta od 19. 3. do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. 

Česká pošta od 21. 3. do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček.

Pobočky České pošty budou od 8 do 9 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Žádáme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí.

Žádáme veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech na věci, které nutně v současné době potřebuje. Zároveň žádáme klienty České pošty, aby aktuální stav hodin pro veřejnost sledovali na vstupu do pobočky a v informačním systému pobočky.


Publikováno 20. 3. 2020 15:45

Zrušení úředních hodin do odvolání

Datum konání: 16. 3. 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s šířící se nákazou koronavirem budou úřední hodiny obecního úřadu v pondělí do odvolání zrušeny.

V případě nutných záležitostí nás lze kontaktovat elektronicky:

obec@osiky.cz;

podatelna@osiky.cz

nebo telefonicky:

starosta - 732 996 789

místostarostka – 732 663 708

účetní - 603 742 289

Děkujeme za pochopení a Váš zodpovědný přístup


Publikováno 16. 3. 2020 16:15

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií korona

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi
v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:
Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.
Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je
udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na
Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.
Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.
Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).
Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

Žehná Váš biskup Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020

***

Nešiřme paniku, ale v klidu předcházejme zbytečným komplikacím. Doporučujeme čerpat informace ze zdrojů, kde je zaručena správnost předávaných informací:

web Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

web Státního zdravotnického ústavu

web Ministerstva zdravotnictví České republiky

web Jihomoravského kraje 

 


Publikováno 12. 3. 2020 17:42