Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Mikroregion Lomnicko > Běleč - Křeptov

BĚLEČ - KŘEPTOV

 

BĚLEČ - KŘEPTOVPrvní zmínka o obci pochází z roku 1448, kdy patřila k majetku kláštera Porta Coeli. Soudně a politicky obec dříve patřila k Tišnovu, přechodně k Blansku a nyní opět k Tišnovu, farnost je lomnicka. V letech 1922-27 proběhla stavba silnice z Lomnice do Doubravníka. Modernizace obce začíná v 50. Letech 20. Století, kdy byla do obce zavedena elektřina (1947) a telefon (1949).

Obec Běleč a Křeptov mají společnou samosprávu a vybavenost. V každé z části najdeme kapličku a drobné sakrální stavby. V Bělči, naproti kapli se nachází obecní úřad a obchod se smíšeným zbožím. V Křeptově je hasičská zbrojnice a místní knihovna a hostinec. Mezi Bělčí a Křeptovem je požární nádrž využívaná jako koupaliště. V obou částech je vybudovaný vodovod, vodojem a rozvod plynu.

V obci je aktivní Sbor dobrovolných hasičů, který organizuje soutěže mládeže. Myslivecké sdružení Sýkoř a Český svaz žen. Pravidelně se zde pořádá masopust a každoroční pouť v Bělči, Cyrilskometodějská pouť v Křeptově. Pro děti se připravuje Mikulášská nadílka, Dětský den a karneval.

Historické a kulturní hodnoty:

Kaple v Bělči z roku 1922 zasvěcena Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Mramorový kříž u vchodu do kaple postavili manželé Hájkovi r. 1884

Žulový pomník v Bělči z roku 1938 na návsi před kaplí byl postaven na památku místních občanů padlých v 1. světové válce, věnovala obec r. 1938.

Kaple v Křeptově zasvěcena sv. Cyrilu a Metoději. Zděná kaple se zvoničkou stojí uprostřed obce na vysoké ostrožné.

Mramorový kříž z roku 1950 stojí u vchodu do kaple v Křeptově.

Litinový kříž nedaleko odbočky do Křeptova je z roku 1901.

Pomník obětem 2. světové války z roku 1946, u silnice směrem k Doubravníku.

Dřevěný kříž stojí mezi dvěma lipami nad obcí při cestě do Skorotic, byl vztyčen na památku místních obětí 1. světové války.

Přírodní hodnoty:

Přírodní památka Míchovec o rozloze 19,52 ha se rozkládá na k. ú. Běleč a k. ú. Synalov. Tvoří ji zachovalé pralesovité zbytky bukových javořin. V okolí jsou geomorfologicky pozoruhodné skalní hradby s hojným výskytem ohrožené, chráněné měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva L.).

Statistika:

Katastrální výměra:

403 ha

Počet obyvatel: 207 obyvatel

Struktura půdního fondu: zemědělská půda 47,50%, lesní půda 42,72%, vodní plochy 0,16%, zastavěná plocha 0,77%, ostatní plocha 8,84%.