Fulltextové vyhledávání

LOMNICE

Lomnice

 

Městys Lomnice se rozprostírá v členitém reliéfu jihovýchodního okraje Českomoravské vrchoviny, asi 7 km severně od města Tišnova. Pod samosprávu obce spadají další přidružené obce v okolí Brusná, Řepka a Veselí. Samostatná Lomnice leží v rozmezí nadmořských výšek 330-400m n.m., nejvyšším místem katastru včetně přidružených obcí je vrchol Veselský chlum (578m n.m.). Jedná se o ekologicky a krajinářsky zachovalé území, které je součástí přírodního parku Svratecká hornatina.

Lomnice u Tišnova Vzhledem k jedinečnému urbanistickému souboru jádra městečka zde byla v roce 1990 vyhlášena městská památková zóna. Celkový urbanisticko-architektonický ráz městečka v mimořádně hodnotném krajinném prostředí má nesporně evropský význam, jenž se bude časem zvyšovat.

Vybavenost obce:

V obci se nachází základní škola s tělovýchovným areálem, včetně krytého plaveckého bazénu a sauny (v areálu sídlí také mateřská škola), dále dvě střední školy SOŠ Fortika – obor hotelnictví, turismus, sídlící uprostřed obce, a SOU a SOŠ Českomoravského svazu družstev, která sídlí na zámku. Kromě nákupního střediska je zde řada drobných obchodů od smíšeného zboží přes drogerii a papír, prodejny textilu po nářadí a domácí potřeby a pekárna. Obyvatelům jsou dále k dispozici ordinace 2 praktických lékařů a zubaře, lékárna, pedikúra, rehabilitace a dále pak pošta, kadeřnictví a knihovna. Obec byla proslulá textilní tradicí.

Společenský život:

Kulturní, sportovní a společenský život je zde díky střediskovému charakteru městyse značně rušnější, než v ostatních obcích mikroregionu. Hraje se zde malá kopaná na úrovni okresního přeboru. Dobrovolní hasiči se účastní okresní ligy v požárních sportech. V červenci je pořádána tradiční lomnická pouť a v měsíci srpnu tradiční hody. Před vánocemi se staví živýLOMNICE betlém. V obci pracuje divadelní kroužek, TJ Orel, TJ Sokol, pořádají se koncerty, výstavy a plesy k čemuž je hojně využíváno obřadní síně v opravené synagoze.

Hojně využívanou atrakcí je alegorické naučná stezka Járy Cimrmana vedoucí z náměstí Palackého v Lomnici po žluté turistické značce okolo synalovské hájenky. Městys Lomnice je křižovatkou několika turistických tras a její okolí nabízí řadu krásných pěších i cykloturistických výletů s nádhernými výhledy. Údolím Besénku a dále na sever k Ochozi. Městysem Lomnice prochází dálková cyklotrasa č.1 Praha – Vídeň.

Statistika:

Katastrální výměra: 763 ha

Místní části městyse: Brusná, Řepka, Veselí

Počet obyvatel: 1.119 obyvatel, místní části 128 obyvatel

Struktura půdního fondu: zemědělská půda 49,02%, lesní půda 40,50%, vodní plochy 0,53%, zastavěná plocha 1,84%, ostatní plocha 8,12%.