Fulltextové vyhledávání

OSIKY

 

Letecké fotografie Osiky


První písemné doklady o obci jsou z roku 1390, kdy obec patřila k lomnickému panství.

Dvůr velkostatku zanikl v roce 1921.

Obec Osiky cca 1900 Obec Osiky 2007

V dnešním katastru Osik, nedaleko kostela sv. Stanislava, stával již ve 13. století hrad. Podle některých autorů (např. Oharek V. Vlastivěda Moravská 1923) se jednalo o hrad Levnov, který byl podle Památných knih města Znojma okolo roku 1440 pobořen pro “loupeže odtud páchané”. O lokalizaci tohoto hradu se vedly dlouholeté spory. V dnešní době se však historici přiklánějí k názoru, že hrad Levnov (dříve zvaný Ketkovský hrad) je situován SZ od obce Ketkovice, nedaleko Ivančic (Samek B. Umělecké památky Moravy a Slezska, Academia Praha 1990). Dnes jen málo zřetelné pozůstatky středověkého hradu na území katastru Osik zůstávají bezejmenné.

Osiky a památky v okolí

Letecká fotografie OsikyObec Osiky

 

 

 

 

 

 

 

V obci Osiky je kaple sv. Filomeny z roku 1852, která má dřevěnou zvonici a u ní, mezi lípami, kříž z nedvědického mramoru z roku 1928 se jmény deseti padlých občanů v první světové válce.

kaple sv. Filomeny

Filiální kostel sv. Stanislava Filiální kostel sv. Stanislava stojí o samotě jižně od obce nad malebným údolí potoka Besénku. Jedná se o barokní stavbu z 18. století. Na tomto místě stávala pravděpodobně již v roce 1407 svatyně. Kostel je chráněnou památkou. Hřbitov u kostela sv. Stanislava je společný pro čtyři okolní obce. Uprostřed stojí nedatovaný mramorový kříž.

Mezi další historické a kulturní hodnoty patří Mramorový kříž, který stojí u bývalé školy z roku 1892.

Dřevěný kříž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále dřevěný kříž s kovovým korpusem Krista z roku 1950, který stojí při cestě ke kostelu sv. Stanislava. V roce 2005 byl opraven. Za křížem u cesty je studánka zvaná “Kadeřávka”.

Památník partyzánům byl odhalen v roce 1980 u bývalé školy na památku tří partyzánů, kteří byli v únoru 1945 v Osikách zastřeleni.

Přírodní hodnoty obce Osiky:

Přírodní památka Údolí Chlébského potoka Přírodní památka Údolí Chlébského potoka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodní rezervace Hrádky

Přírodní rezervace Hrádky

se rozkládá v nejsevernějším cípu mikroregionu Lomnicko na ploše 24,92ha. Za přírodní rezervaci byla vyhlášena v roce 1990. Jedná se o bizarní skalní skupinu, která vznikla mrazovým zvětráváním v Sýkořské hornatině nad údolím Chlébského potoka. Nadmořská výška této lokality je 627m. V okolí skal se na zahliněných sutích zachoval přirozený starý porost bukových javořin, kde se k dominantnímu buku a javoru klenu přidružuje jasan, jilm a javor mléč. Lokalita je pozoruhodná z geologického, geomorfologického hlediska a je velmi zajímavá ornitologicky. o rozloze 13,29ha se rozkládá v k.ú. Osiky a k.ú. Černovice. Jedná se o ojedinělý biotop s četným přirozeným výskytem bledule jarní (Leucojum vernum L.).

Vybavenost obce Osiky:

V obci se nachází budova obecního úřadu, bývalá škola, hasičská zbrojnice, výletiště, hostinec a prodejna smíšeného zboží. Obec spravuje dvě požární nádrže, z nichž je jedna nově opravena a využívána jako koupaliště. Ve vlastnictví obce jsou také drobné památky a 28ha lesa. Obec je vybavena vodovodem, vodojemem a prameništěm. V obci se dále nachází plynovod a dešťová kanalizace. Nedaleko obce je lyžařský vlek.

Společenský život obce Osiky:

V obci je aktivní Sbor dobrovolných hasičů. Každoročně se zde pořádají ostatky s průvodem obcí, v srpnu Filoménská pouť a v zimním měsících se pravidelně pořádá hasičský ples. Na Silvestra se hrává hokejový zápas ženatých proti svobodným.

Statistika obce Osiky:

Katastrální výměra: 756 ha

Počet obyvatel: 130 obyvatel

Nadmořská výška: 577m

Struktura půdního fondu: zemědělská půda 22,28%, lesní půda 74,67%, vodní plochy 0,01%, zastavěná plocha 0,43%, ostatní plocha 2,61%.