Fulltextové vyhledávání

 STRHAŘE

 Strhaře První zmínky o obci pochází kolem roku 1360. Součásti katastrálního území obce je místní část Žleby v údolí potoka Besének. Žleby leží v nadmořské výšce 430 m.n.m., zatímco Strhaře ve 498 m.n.m. Centrem obce je malá náves s kapličkou. Součástí návsi je zastávka autobusu a dětské hřiště. Nedaleko návsi za hostincem U lip je výletiště a kulturní dům. V obci se nachází také hasičská zbrojnice, požární nádrž využívána ke koupání, několik křížků a 3 významné exempláře lip u hostince. V obci je vybudován vodovod, vodojem a smíšená kanalizace.

Zajímavostí je nedaleký kostel sv. Stanislava se hřbitovem společným pro čtyři okolní obce. Hřbitov leží v katastru obce Osiky a slouží též pro Synalov, Strhaře a Brumov. Podle pověsti měl kostel stát na skále nad údolím Žlebu, nedaleko obce Strhaře. Když zedníci položili základy kostelíku opakovaně jejich práce byla zmařena. Zdivo svatyně bylo podle pověsti přeneseno během noci dvěma orly na místo současného kostela sv. Stanislava. Po několika pokusech řemeslníci svoji práci vzdali a podřídili se volbě. Na místě původního kostela stojí dodnes, ukrytá na skále a hluboko v lesích, mohutná socha sv. Stanislava.

Společenský život:

V obci je aktivní Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Strhaře – Kozárov a Český svaz žen. Poklidný život obce zpestřuje během roku pouť Panny Marie Růžencové konaná první neděli v říjnu a v zimním období masopust.

Historické a kulturní hodnoty:

Kaple Panny Marie Růžencové na návsi z roku 1856.

Litinový kříž vedle kapličky, bez datování.

Mramorový kříž stojící nedaleko bývalé školy věnovala Marie Pařízková v roce 1912.

Pískovcový kříž u polní cesty k Rašovu má dnes již nečitelnou mramorovou desku věnovali jej manželé Shořovi v roce 1902.

Starý litinový kříž stojí u polní cesty do Osiky, je nedatovaný, byl poškozen bleskem.

Mramorový kříž stojí ve Žlebech. Na památku tragické smrti syna Františka ho věnovala rodina Nekoušova z Osik v roce 1927.

Mramorový kříž stojící ve Žlebech u odbočky do Osik.

Přírodní hodnoty:

StrhařePřírodní památka Padělky

s rozlohou 1,31 ha. Na tomto území jsou zachovány jedinečné ukázky nezonálního výskytu teplomilných a vápenomilných druhů rostlin, které rostou na vápencovém podkladu ve značné nadmořské výšce. Nachází se zde poměrně velká populace chráněných a ohrožených druhů rostlin sasanky lesní (Anemone silvestris L.), dále orlíček planý (Aquilegia vulgaris L.), vtroušeně se objevuje střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus L.), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia (L.) Rich.) a okrotice mečolistá (Cephalanthera ensifolia (Sw.) Rich.).

Statistika:

Katastrální výměra: 532 ha

Počet obyvatel: 133 obyvatel

Struktura půdního fondu: zemědělská půda 33,60%, lesní půda 61,42%, vodní plochy 0,25%, zastavěná plocha 0,69%, ostatní plocha 4,05%.